Amit a programról tudni érdemes

A FECNI műhely a 2B Galéria kiállításaira épülő művészeti edukációs program, amelyet általános- és középiskolás diákok számára álmodtunk meg.


Célunk a kiállítások befogadásának segítése, a kortárs művészeti megnyilvánulások sajátos útjainak feltérképezése, közös bejárása, valamint a galéria programjából adódóan a kortárs magyar képzőművészet aktív alkotóinak megismerése.

A vizuális kommunikáció különleges formáinak felfedezése és kipróbálása mellett foglalkozunk a művésztek társadalmi szerepével és helyzetével. Hogyan tudunk a különböző művészeti médiumokon keresztül kommunikálni? Melyek a művészet lehetséges útjai MA a társadalomban?

Foglalkozásainkon – az életkori sajátosságokhoz igazodóan- éppúgy helyet kap a művek értelmezése/esztétikai vizsgálata, mint a játék, az alkotás és a kritikai szemléletet fejlesztő párbeszéd.

A fő mozgatórugója a foglalkozásoknak így nem csupán az ismeretek átadása, hanem a fiatalok saját életeseményeinek feldolgozása, a szociális- és társas kompetenciáik fejlesztése.

Célunk így,  a fiatalok részvételével létrejövő, pozitív, befogadó és nyitott közösség építése, amely aktív részese és alakítója a környezetét érintő változásoknak.


A program magában foglalja:

  • az iskolai kihelyezett művészetpedagógiai foglalkozást,

  • a kiállítás megtekintését és helyszínen történő feldolgozását,

  • valamint a mindezekhez tematikusan kapcsolódó műhelymunkát.