Láncszemek

nemz_eml_

 

A december 18-ig látható  a 2B Galéria “Nemzedékek és emlékezet” című kiállítása amelyhez múzeumpedagógiai foglalkozást is hirdetünk. Előzetes időpontegyeztetés után nagy szeretettel várjuk a középiskolai osztályokat!

A foglalkozás tervezett hossza: 2×45 perc – az osztály időkeretéhez és igénzeihez igazítva.

Részletes információ a kiállításról: http://www.2b-org.hu/nemzedekek/nemzedekek_INFO.pdf

 

“Láncszemek”

Az emlékezésnek számos egymásra rétegződő értelmezése létezik. Ha a hagyománzos pszichológiai és filózófiai rendszerek megállapításaiból indulunk ki egy csoportnak azon képessége, amelynek segítségével tárol, megőriz és előhív információkat.

Élményeket rögzít és egy adott helyzethez köthető impulzusokat raktároz el valamint elevenít fel újra és újra.  A múlt egy adott pontjából a jelenre reflektál.

Az emlékezés mindezen túlmenően egy határozottan aktív folyamat, amely közösségeket érintő kérdésekből kiindulva egészen az őket alkotó önálló személyekig/személyiségekig ér. Sorsokat határoz mag, kultúránkén és egyénenkiént is változó formákat ölt.

A NEMZEDÉKEK ÉS EMLÉKEZET kiállítás a holokauszt-emlékezet művészeti vetületeit vizsgálja, ezen belül is annak képzőművészeti vonatkozásait.  A kiállításra érkező középiskolásokkal a személyes és a nemzedékeken átvonulú emlékezet hordozóiról, az emlékezés sokszor első ránézésre talán szokatlan formáiról gondolkunk közösen. Vizsgáljuk az emlékezésnek, mint folyamatnak a funkcióját, identitás formáló, önértékelést meghatárzó, a történtek feldolgozást segítő aspektusait.

A foglalkozás során érintett témák:

Tudunk-e különbséget tenni “ilyen vagy olyan” emlékezés között? Lehetésges-e a továbblépés illetve mikor kell az emlékeket megőrizni és továbbvinni? Hogyan viszonyulunk saját és közösségünk múltjához? Mikor fordul át egy aktuális esemény megélése, a feldolgozás fázisába, s milyen módokon történik mindez? Milyen szerepe van az emlékezésben a vizualitásnak?

Műhelymunka:

A téma aktualitását feltérképezve a diákok kis csoportokban dolgozva fotósorozatot, élő-szobrot, “emlékmű” makettet készíthetnek. Az egyes művészeti médiumokon keresztül pedig az alkotás és befogadás időbeliségét kutatjuk majd.